Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Vložkování malých profilů

img_boben3.jpgimg_klobuk_packer_total.jpgimg_nastrehi3.jpg

1. Invertní rukávce

Tato metoda umožňuje provádět opravy dlouhých úseků. Opravu lze snadno provést přes jakoukoliv šachtu nebo servisní otvor a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Výsledkem je naprosto hladký vnitřní povrch opravovaného potrubí bez jakýchkoliv negativních hydraulickcý změn. Takto zrenovované potrubí vyniká životností v řádu desítek let (udávaná laboratorní životnost výrobcem 50-80 let). 

Impregnace pryskyřice v rukávci je prováděna na speciálním impregnačním stole. Naimpregnovaný rukávec je poté navinut do bubnu jednotky, konec navinutého rukávce se obrátí do manžety, která je poté připevněna na konec průhledné a ohebné hadice a následně vsunuta šachtou nebo jiným servisním otvorem do poškozeného potrubí, které se předem očiští tlakovou vodou nebo mechanickou cestou a případně se s pomocí kanalizačního robota odstraní střepy, přesahy a ostré úlomky potrubí zasahující do profilu trubky. Tlakem vody nebo vzduchu je poté přervácený rukávec odvíjen a vtlačován do opravovaného potrubí.

 

Typy poškození, které lze opravit pomocí systému inverzního rukávce:

 • průnik podzemní vody přes hrdlové spoje

 • prorůstající kořeny na hrdlech

 • praskliny nebo zborcené stěny do potrubí

 • průsak odpadní vody do vnějšího prostředí přes hrdlové spoje

 • nadměrné zanášení potrubí způsobené vyskokým mechanickým poškozením povrchu

 • koroze samotného materiálu potrubí způsobené netěsností starých rozvodů

2. Krátké vložky

Technologie vložkování potrubí neomezí jeho funkčnost během opravy a je několikrát rychlejší a levnější než oprava výkopem. Odpadá rozbití dlažby, vyhýbání se inženýrským sítím a další práce navíc. Krátké sanační vložky používáme na bodové závady. 

Po důkladném vyčištění potrubí a kontrolou kamery je na předem vytipované místo vložen vak s pryskyřicí nasycenou tkaninou. Zde se vak nafoukne a dojde k přilnutí tkaniny na stěnu potrubí, přebytečná pryskyřice vyplní případné praskliny. Po vytvrzení pryskyřice je válec vytažen a připraven pro další použití

 

Typy poškození, které lze opravit pomocí krátké vložky:

 • popraskané stěny potrubí

 • rozsazené netěsné spoje

 • chybějící část potrubí

 • zaslepení přípojek

 • netěsné potrubní spoje

 • netěsné kanalizační přípojky

 • trhliny a zlomy

 • zborcené části potrubí

 • korozivní nebo abrazivní narušení povrchu potrubí

 • prorůstání kořenů do potrubí