Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Měřicí technika Messen Nord

Německá společnost MesSen Nord GmbH, která byla založena v roce 1990, je celosvětovým pojmem v oblasti vývoje a výroby speciální měřicí techniky, zkušebních strojů a výrobních zařízení pro zákazníky a trhy se zvláštními požadavky. Tím, že firma MesSen Nord GmbH vyšla ze své hlavní kompetence jakožto výrobce speciální elektroniky, mohl se tento podnik etablovat mezi elitu zejména v oblastech měřicí techniky pro ochranu životního prostředí a zajišťování kvality pro průmyslové odvětví subdodavatelů pro automobilový průmysl. Paleta činností firmy zahrnuje odlišné oblasti použití a aplikací, ve kterých pomocí svého technologického potenciálu a Know-how, jakož i pomocí synergických efektů mezi oblastmi, nalézá MesSen-Nord řešení, která určují měřítka jak po stránce techniky či kvality, tak i ekonomiky.

Inspekční technika pro kanalizace


Zařízení na kontrolu těsnosti potrubí, zařízení na kontrolu hrdel a spojek, kontrolní zařízení šachet, kontrolní zařízení odlučovačů, kontrolní zařízení domovních přípojek, zkušební software, kontrolní kamery pro domovní přípojky, kamery pro šachty, měřicí a indikační přístroje pro aplikace v oblasti pitné vody a odpadních vod.

Šachtová kamera

img_STV-4_Elektronischer_Kanalspiegel_Schacht-Zoom-Kamera.jpg

Zkoušení těsnosti

img_csm_Rohrtest_Dichtheitspruefsystem_Druckpruefsystem.jpg